Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_hg&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-26

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id88ac01d4-8e54-4ee8-bd31-d784a94aad81
resource group id993e37e7-fe4f-4899-ba09-8ddf7ef98e6f
resource typefile
revision id7fb5b517-d540-4de6-b917-45a8c2922410
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive