Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf2cb8-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id815a7864-e682-4997-993d-b9fa9e976b36
position2
resource group id993e37e7-fe4f-4899-ba09-8ddf7ef98e6f
resource typefile
revision id58eef727-70c0-42b8-a899-230b29b5096f
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive