Εκπομπές Υδραργύρου (Hg) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_hg&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id41b931df-6332-4e94-81fe-c733d4059446
position3
resource group id993e37e7-fe4f-4899-ba09-8ddf7ef98e6f
resource typefile
revision id5dacc1e0-c749-489b-a06d-cd06c5968b65
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive