Εκπομπές Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf2c0e-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
idb921c705-bb3c-4b1a-a68c-76551a42d00f
position2
resource group idd4067186-fdc9-44c9-af57-71b5a3fb2c5b
resource typefile
revision id9c074d95-07fe-441a-97f9-9f40c7ceee28
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive