Εκπομπές Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_co&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-25

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id758def2d-3046-4ee6-bfa0-360c055253a0
resource group idd4067186-fdc9-44c9-af57-71b5a3fb2c5b
resource typefile
revision id2fb00285-2b6f-4b6e-8a19-5a4c83cb7d72
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive