Εκπομπές Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_co&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id329f724e-4291-4d35-8f73-111b7b59a109
position3
resource group idd4067186-fdc9-44c9-af57-71b5a3fb2c5b
resource typefile
revision idbb8a42b6-c878-4e64-a2a7-365a2462be46
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive