Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εκπομπές Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) από Γεωργικές Δραστηριότητες/Καύση Βιομάζας

Εκπομπές Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) από Γεωργικές Δραστηριότητες / Καύση Βιομάζας. Οι τιμές των εκπομπών αποτελούν προϊόν του έργου «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 του ΕΣΠΑ. Οι εκπομπές υπολογίστηκαν με στοιχεία του 2012.Αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή