Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_cd&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
idbc9b1f47-d9ea-4b28-9389-ac46eb00a25d
position3
resource group id979b9a50-8702-4cc9-bf84-989990c9e6b3
resource typefile
revision id6c8c9937-a5ae-4a65-980c-5c4c8f778f75
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive