Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_cd&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id5481bd75-1f8e-4666-a768-cec89cfef7f5
position1
resource group id979b9a50-8702-4cc9-bf84-989990c9e6b3
resource typefile
revision ided54d9e6-2f8f-47fd-ac8f-08baa6dda7af
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive