Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_cd&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-24

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id13d597d4-6c1b-41c9-a06c-8169096fe8a0
resource group id979b9a50-8702-4cc9-bf84-989990c9e6b3
resource typefile
revision id52f4f099-824e-4734-a8af-d5662e933b7d
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive