Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf2a6a-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id86b4ebda-db5f-4ef4-9978-b7d8adad3ffe
position2
resource group id62c9292e-4487-45be-973b-58e1cd6b1598
resource typefile
revision ida683061e-dab4-4bac-b3ba-eb997580d836
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive