Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_bap&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id74a6ddf7-015a-4d84-9a9a-32a482af0bab
position3
resource group id62c9292e-4487-45be-973b-58e1cd6b1598
resource typefile
revision id4c797dd7-c8f3-4189-ac86-09ce7c9b33ff
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive