Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_bap&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id56924066-b5d9-4240-8955-ed402cb29f7b
position1
resource group id62c9292e-4487-45be-973b-58e1cd6b1598
resource typefile
revision id365e13c8-cd89-4fd2-bcbd-430e19a75cf3
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive