Εκπομπές Βενζο(α)πυρένιου (ΒαΡ) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_bap&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-23

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id3a5208a5-903e-4ec9-a884-13b8d60e51e5
resource group id62c9292e-4487-45be-973b-58e1cd6b1598
resource typefile
revision id2cf1b9b2-5cd6-43bf-90f8-b024f4ed4678
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive