Εκπομπές Αρσενικού (As) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_as&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
idee5bfb23-ff77-482a-b82f-6c753eb3ade0
position3
resource group id9065124f-f041-4420-8bf7-8d72a66d9163
resource typefile
revision idb6835bac-e344-4454-a9e9-82ba5a787bd2
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive