Εκπομπές Αρσενικού (As) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf27cc-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
idbc03a46e-db42-4c84-8f90-ebd4b3acd40d
position2
resource group id9065124f-f041-4420-8bf7-8d72a66d9163
resource typefile
revision idfbcc2675-67e3-413f-bc86-e445eef08334
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive