Εκπομπές Αρσενικού (As) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_burningfields_sub_as&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-22

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id4b50c1b3-ea32-441e-aa0c-5a87fda0f621
resource group id9065124f-f041-4420-8bf7-8d72a66d9163
resource typefile
revision id9ed9e393-5c97-4e5a-a8f3-cb58caf8fbca
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive