Εκπομπές Αρσενικού (As) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_burningfields_sub_as&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id345d81b1-b40b-4219-86f3-16ca27ac4c53
position1
resource group id9065124f-f041-4420-8bf7-8d72a66d9163
resource typefile
revision id0f4aeb38-bc2f-4a2a-bea7-53f916d8d175
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive