Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2,5 (ΡΜ 2,5) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_agri_sub_pm2_5&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-21

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id98e8ddcc-2ebb-4bfc-a886-28cdba268a5e
resource group id8e07e3cf-6802-409e-a901-478fef3df5bd
resource typefile
revision id4f2c818a-6699-4162-a5bc-d27111fc1515
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive