Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 10 (ΡΜ 10) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_agri_sub_pm10&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-20

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
idfc07be68-3f6f-42a1-a255-8f3a11b78406
resource group id21fb1c9a-4a87-4853-9f77-2b6dc455a45c
resource typefile
revision id34b154bb-b0a0-4fab-8adb-6aacfd672082
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive