Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων 10 (ΡΜ 10) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_agri_sub_pm10&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
idb0694e4e-331d-4d42-a06d-44e0137affef
position3
resource group id21fb1c9a-4a87-4853-9f77-2b6dc455a45c
resource typefile
revision id36424db6-465f-4c21-aba3-0cbbe731fb0a
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive