Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟχ) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ems_pol_agri_sub_nox&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-19

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
idae516b2c-250a-4c4a-874d-a7cf151ad723
resource group id8dd07361-f164-4f11-a6a0-c3a980c07de2
resource typefile
revision id97cde561-0baf-4b4a-af51-e6d86306bc45
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive