Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟχ) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_agri_sub_nox&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id459ba138-685a-4e59-8319-06f39fcdb067
position3
resource group id8dd07361-f164-4f11-a6a0-c3a980c07de2
resource typefile
revision idc641a867-6789-4ec3-ad05-f8f46fb1cd19
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive