Εδαφολογικός Χάρτης - Γεωργία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf55da-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
ide6d590dd-4238-4649-a97b-8d6d5cf261c5
position2
resource group id530daf58-e1c4-4246-9a03-03197147f095
resource typefile
revision id9c9af9eb-7191-4429-8da8-515d8d509e03
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive