Εδαφολογικός Χάρτης - Γεωργία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_13&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id6286ae62-bf0a-43d4-a4f3-6c3f442f7156
position3
resource group id530daf58-e1c4-4246-9a03-03197147f095
resource typefile
revision idac16613b-3b5d-4152-a522-10b2c1e90dff
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive