Εδαφολογικός Χάρτης - Γεωργία (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_13&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-67

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id45e88c91-fec6-4b24-adbe-18ace699b092
resource group id530daf58-e1c4-4246-9a03-03197147f095
resource typefile
revision id36c2e856-128b-41a1-8440-bdbdb879f31d
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive