Εδαφολογικός Χάρτης - Βαθμός ανθρωπογενούς ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4c5c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
iddf2cfbcc-aa75-45ed-b3e5-f7f6bcacd348
position2
resource group id8559a34f-a184-48aa-bd75-f119da70ffbe
resource typefile
revision ide0daec07-072d-4e52-97c8-d6b59942736e
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive