Εδαφολογικός Χάρτης - Βαθμός ανθρωπογενούς ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_03&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idbd443a6b-27d4-421e-98fe-4a88a5e59d5d
position1
resource group id8559a34f-a184-48aa-bd75-f119da70ffbe
resource typefile
revision idb35c94e6-f79c-4f30-9fe4-ef3abffb91bb
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive