Εδαφολογικός Χάρτης - Βαθμός ανθρωπογενούς ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_03&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-57

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
idbad2777e-f7f9-47d0-ada3-9ff85c16d171
resource group id8559a34f-a184-48aa-bd75-f119da70ffbe
resource typefile
revision id94b9d27a-c25a-47ad-a129-fe3e5303b62b
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive