Εδαφολογικός Χάρτης - Βαθμός ανθρωπογενούς ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_03&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id44bdb39e-b4a1-4e62-9d94-6e222fe02362
position3
resource group id8559a34f-a184-48aa-bd75-f119da70ffbe
resource typefile
revision idf9a1e1af-8403-47e7-a773-ecb30a94124c
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive