Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης - Βαθμός ανθρωπογενούς επίδρασης στη βλάστηση

Εδαφολογικός χάρτης. Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται ο βαθμός υποβάθμισης της δυναμικής φυσικής βλάστησης από τον άνθρωπο για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Αυτό, σε μεγάλο βαθμό, έχει σχέση με τη σημερινή κατάσταση και το μελλοντικό τρόπο χρήσης της γης. Οι βαθμοί ανθρωπογενούς επίδρασης στη φυσική βλάστηση που έχουν διακριθεί με τους αντίστοιχους ορισμούς των είναι: [1] Ασθενής - Κλειστή δενδρώδης ή θαμνώδης φυσική βλάστηση (συγκόμωση >70%), [2] Μέτριος - Ανοιχτή δενδρώδης ή θαμνώδης φυσική βλάστηση (συγκόμωση 40-70%), [3] Έντονος - Διάσπαρτη δενδρώδης ή θαμνώδης φυσική βλάστηση (συγκόμωση <40%), [4] Γυμνή από κάθε βλάστηση έκτση, [5] Χορτολίβαδα (ποολίβαδα), εγκαταλελειμμένοι αγροί και θαμνότοποι στις ζώνες των φυλλοβόλων δρυών και της ελάτης, [6] Φρύγανα και [9] Καλλιεργούμενη έκταση. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.(Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή