Εδαφολογικός Χάρτης - Λιβαδοπονία (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_12&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idfd592561-0c61-46f6-b375-0b14e7f60c61
position1
resource group id797555f4-6255-42a8-96a5-a069d3852ef1
resource typefile
revision id2bde1bc9-e5d4-494d-ba7f-8f60a9019463
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive