Εδαφολογικός Χάρτης - Λιβαδοπονία (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_12&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-66

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
idbb984193-4cef-4410-b2d8-0a56e7bd850f
resource group id797555f4-6255-42a8-96a5-a069d3852ef1
resource typefile
revision id565b0e2f-ce54-4e1e-80e7-e8e27e5e4463
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive