Εδαφολογικός Χάρτης - Λιβαδοπονία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf53e6-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id89ad1dad-3f94-4230-b3e0-e0530ed0b74a
position2
resource group id797555f4-6255-42a8-96a5-a069d3852ef1
resource typefile
revision id7f3b73e5-9ef0-4c7f-87d4-70717940e786
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive