Εδαφολογικός Χάρτης - Λιβαδοπονία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_12&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id3a7d0029-8041-48dd-95bb-e532c70e01b9
position3
resource group id797555f4-6255-42a8-96a5-a069d3852ef1
resource typefile
revision ida69b32d1-c2ec-4c8f-8047-8656dedb9c7e
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive