Εδαφολογικός Χάρτης - Διάβρωση εδάφους (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4d1a-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idd08eb9a6-d933-4f26-be92-4ca0c6fc9a63
position2
resource group id7f42d0f8-3669-42df-b42f-36a3328957a9
resource typefile
revision idd68501d1-3130-46a3-9d62-4bcfe217b7f2
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive