Εδαφολογικός Χάρτης - Διάβρωση εδάφους (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_04&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-58

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id7af282bd-1b1b-4189-916d-2fdf402644ea
resource group id7f42d0f8-3669-42df-b42f-36a3328957a9
resource typefile
revision id49974b5c-c445-413c-8d19-a17bd54e85c3
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive