Εδαφολογικός Χάρτης - Διάβρωση εδάφους (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_04&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id6e77bcbd-e687-4bd8-aef3-7ff85bf10aa5
position3
resource group id7f42d0f8-3669-42df-b42f-36a3328957a9
resource typefile
revision id0b86bb4a-1f35-42b9-8b11-8cbc5cf272ba
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive