Εδαφολογικός Χάρτης - Διάβρωση εδάφους (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_04&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id6c034cc7-fa65-4ef2-9cd1-fc384b8982b3
position1
resource group id7f42d0f8-3669-42df-b42f-36a3328957a9
resource typefile
revision id4122e430-718f-489e-ba2a-d4177a4443f9
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive