Εδαφολογικός Χάρτης - 2η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_10&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
iddb4d39de-fd42-445f-83ed-a8cacc5d5b51
position3
resource group id430cc167-061f-4992-95be-488fe5d49abe
resource typefile
revision ide4473d0f-87b1-43e0-a02e-5402dfbbfecc
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive