Εδαφολογικός Χάρτης - 2η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_10&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idc1fc31a1-5c44-45cd-acc4-ebe7f276e774
position1
resource group id430cc167-061f-4992-95be-488fe5d49abe
resource typefile
revision id74ec9d7e-9d1a-4051-b0a2-cf5b2ecc6124
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive