Εδαφολογικός Χάρτης - 2η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf527e-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idb3ad1608-5b12-4972-8f11-bfcdc677d39f
position2
resource group id430cc167-061f-4992-95be-488fe5d49abe
resource typefile
revision id6ccf3330-b3b1-4b37-b983-519ec3582a15
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive