Εδαφολογικός Χάρτης - 2η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_10&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-64

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id36cbde07-8d00-4d7e-aa9b-5d1a8358cbc4
resource group id430cc167-061f-4992-95be-488fe5d49abe
resource typefile
revision id5b95e86f-c32e-453a-b892-dc604be44bbd
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive