Εδαφολογικός Χάρτης - 1ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_07&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idb1c72cdf-fc64-4fb3-ba71-c64e0cbf8035
position1
resource group id8e821dfd-7c16-4203-82bc-2a4d917b67e8
resource typefile
revision id41801ccd-0cc9-42e7-aa2b-60eaa30cece5
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive