Εδαφολογικός Χάρτης - 1ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_07&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-61

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id71580f49-7e58-40b8-a5f8-195dc527c70a
resource group id8e821dfd-7c16-4203-82bc-2a4d917b67e8
resource typefile
revision id797182d1-c472-426f-9310-996a5b92db5e
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive