Εδαφολογικός Χάρτης - 1ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_07&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id32f6617d-4fb8-48d6-9bc9-f30c5197d711
position3
resource group id8e821dfd-7c16-4203-82bc-2a4d917b67e8
resource typefile
revision id8430b56a-3ca3-48fc-ae0c-ca50e330a389
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive