Εδαφολογικός Χάρτης - 1ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5062-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id2937fe9f-c44f-48fa-a308-9b7d04a36de1
position2
resource group id8e821dfd-7c16-4203-82bc-2a4d917b67e8
resource typefile
revision id1d050f78-4aac-4073-8744-a5fde7e3fc40
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive