Εδαφολογικός Χάρτης - 1η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_09&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-63

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id9ff92c7d-17be-43a7-a49a-582ab8c5484a
resource group id26c487b2-6f77-414f-8159-6b5fdeb2486c
resource typefile
revision id80dec5eb-428d-450c-b966-8b7a30b9c427
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive