Εδαφολογικός Χάρτης - 1η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_09&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id4049c626-71f7-4576-b34b-fd914ea1ecc7
position3
resource group id26c487b2-6f77-414f-8159-6b5fdeb2486c
resource typefile
revision id92c10e59-74e0-40e0-9efb-42b3626baa21
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive