Εδαφολογικός Χάρτης - 1η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_09&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id37ac0e7c-0d55-4b32-ba2e-efe7f15c40a7
position1
resource group id26c487b2-6f77-414f-8159-6b5fdeb2486c
resource typefile
revision id7bcad9f4-7e47-4f09-921a-1e5c3605c8fe
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive